header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
ALV

Besluiten en mededelingen Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding 11-10-2019

Afgelopen maandag 7 oktober was het weer ALV. Tijdens deze vergadering werden de volgende besluiten genomen:

 1. Notulen van 10-12-2019 werden vastgesteld. Met dank aan de secretaris.
 2. Goedkeuring werd verleend aan het sportief jaarverslag 2018-2019. Met dank aan Ralf Duinmeijer en de andere leden van de TC.
 3. Jaarrekening 2018-2019 is goedgekeurd. Daarmee is de penningmeester en de rest van het bestuur gedechargeerd van haar verplichtingen over datzelfde jaar.
 4. Begroting 2019-2020 is goedgekeurd, inclusief een investeringsbegroting. De contributies worden niet verhoogd.
 5. Ralf Duinmeijer wordt opgevolgd door Eric van der Wijst als voorzitter van de Technische Commissie. Daarmee is het bestuur weer volledig bezet. Ralf werd bedankt voor zijn inzet. En Eric veel wijsheid toegewenst.
 6. Martijn van Stierum wordt als lid van de kascontrolecommissie opgevolgd door Hajo Prins. De leden van de oude commissie Martijn, Matthijs Stevens en Wil Schoor werden bedankt voor hun inzet.
 7. Er wordt een nieuw vertrouwenspersoon gezocht. Een advertentie op de site volgt.
 8. Er is een lustrumcommissie geïnstalleerd bestaande uit Vincent Geleijns, Sanne ter Burg en Roeland Geertzen.
 9. De watervelden zijn gerealiseerd en feestelijk geopend door wethouder Simon Buwalda en spelers van het G1 team. De accommodatiecommissie bestaande uit Roger van Asselt, Sjoerd van Rossum, Wijnand Hacker, JanWillem Boland en Roeland Geertzen werden bedankt voor hun inspanningen.
 10. Leon Koenders, lid H1 en in het dagelijks leven architect heeft zijn ideeën omtrent een tribune tussen veld 1 en 2 en uitbreiding van het terras voor ons clubhuis uitgewerkt en toegelicht. De tekeningen waren zeer inspirerend en Leon kreeg veel waardering voor zijn werk. De accommodatiecommissie gaat met deze ideeën aan de slag. Eveneens is een en ander uiteengezet over de staat van veld 3 en nieuwe wensen met betrekking tot verdere inrichting van ons clubhuis.
 11. Besloten is dat onze club van maandag t/m zaterdag rookvrij wordt. En op de zondag mogen rokers slechts op een plek op onze accommodatie hun sigaretje roken. Hierover volgt later meer informatie.

Bestuur CMHC

Oktober 2019

- Sponsoren -

- Agenda -

Nog geen agenda punten.
bekijk de agenda