header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
ALV

Algemene Leden Vergadering maandag 7 oktober 2019

Nieuws afbeelding 13-9-2019

Op maandag 7 oktober 2019 vindt de ALV  (Algemene Leden Vergadering) plaats.
U bent van harte welkom.

Plaats: clubhuis aan de Middelcoopstraat
Aanvang: 20.00uur


Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen bestuur
4. Notulen vorige ALV
5. Sportief jaarverslag
6. Financieel jaarverslag
7. Verslag kascontrole commissie
8. Vaststellen financieel jaarverslag en decharge penningmeester bestuur
9. Vaststellen begroting 2019-2020
10. Verkiezing bestuursleden
Voorzitter: blijft aan
Penningmeester: blijft aan
Secretaris: blijft aan
Externe zaken: blijft aan
Interne zaken: blijft aan
Bestuurslid TC: vertrekt
11. Verkiezing nieuwe kascommissie
12. Terugblik op aanleg watervelden
13. Opening watervelden
14. Rookvrije sportvereniging
15. Instellen lustrumcommissie 2022
16. Rondvraag
17. Sluiting

Het bestuur van CMHC

- Sponsoren -

- Agenda -

Nog geen agenda punten.
bekijk de agenda