header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
ALV

ALV - voor de leden

Nieuws afbeelding 3-4-2022
UITNODIGING
 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING | ALV
 
DINSDAG: 12 APRIL
AANVANG: 19.30 UUR
PLAATS: CLUBHUIS CMHC

- Minimaal twee keer per jaar organiseert CMHC de Algemene Leden Vergadering.
- De ALV is voor àlle leden, dus iedereen is welkom. 

AGENDA
 
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 25 oktober 2022 - klik hier
4. Vaststellen nieuw logo - zie onderaan  
5. Sponsorbeleid
6. Vaststellen wijzigingen huishoudelijk reglement
7. Benoeming continuïteitscommissie* Het Bestuur draagt voor: Michaëla Wielinga, Hendrik Beverloo, Jan van Hoof.
8. Rondvraag
9. Sluiting
 
*De continuïteitscommissie volgt uit De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). We zijn verplicht minimaal drie wijze heren/vrouwen aan te stellen, die bij 'ontstentenis' van het bestuur de continuïteit moeten borgen.

STEMMEN
Als er gestemd wordt tijdens de ALV, dan stemmen de 16+ leden en de ouder/verzorger van de 16- leden.
 
VOLMACHT
Als je niet aanwezig kunt zijn, geef dan een volmacht aan een stemgerechtigde.
Maak dit wel kenbaar vóór de ALV, via een email naar [email protected].
 
We zien je graag dinsdag 12 april a.s.
 
Het Bestuur
 
Roger van Asselt – Voorzitter
Jeroen Anbeek – Penningmeester
Joost Boogaard – Secretaris
Matthijs Stevens – Technische Commissie
Matthijs Anema – Accommodatie Commissie
MoniQue Nijenhof - Communicatie


Het nieuwe logo


     DE TIJD VAN JE LEVEN


Bijlage

- Sponsoren -

- Agenda -

Nog geen agenda punten.
bekijk de agenda