header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Hockey

Update indeling nieuwe teams 9 juni 2020

Nieuws afbeelding 9-6-2020

De nieuwe teamindeling is voor alle teams, behalve de Meisjes B-lijn, gereed voor het komende seizoen. Er is, ondanks dat e.e.a. anders dan normaal verliep vanwege de beperkingen die in de sportwereld golden vanwege de Corona pandemie, toch zo zorgvuldig mogelijk gehandeld om tot de beste indeling te komen. Hierbij was het in 2019 club-breed aangenomen nieuwe indelingsbeleid de basis.

Waarom is de MB-indeling nog niet rond?
Vanuit de meisjes Meisjes B-lijn zijn er onevenredig veel geluiden gekomen dat de uitkomst van de indeling inadequaat wordt geacht. Uit de berichten van de ouders is gebleken dat de TC onvoldoende informatie heeft gehad om tot een goede indeling te komen. De TC kan, na meerdere bijeenkomsten en het intensief bespreken van alle opties, tot geen andere oplossing komen dan het spelen van selectie, hetgeen nu mogelijk wordt gemaakt door de versoepeling van de Corona maatregelen.

Waarom doen we dat?
De TC hecht er veel waarde aan dat het indelingsbeleid adequaat wordt uitgevoerd. Bij een teamindeling kun je het evenwel nooit elk individu 100% naar de zin maken. Dat is en blijft een feit dat onlosmakelijk is verbonden met teamsport. Wat we hiermee willen onderstrepen is dat de TC het komen tot een teamindeling volgens het indelingsbeleid optimaal wil faciliteren. De TC kent geen enkel ander belang.

Hoe doen we dat?
Omdat het nu (na verruiming van de maatregelen per 1 juni j.l.) voor de jeugd mogelijk is om zonder de 1,5 meter maatregel te hockeyen, kan er alsnog selectie gespeeld worden. Voor de MB1 zal op zaterdag 13 juni as, 10.00 uur een selectietraining georganiseerd worden. Degene die daar voor uitgenodigd zijn, hebben een persoonlijke uitnodiging daarvoor gekregen.

Op basis van de uitkomst van de beoordelingen deelt de TC de MB-lijn in. Die indeling staat dan vast en zal niet meer worden gewijzigd.

Met bovenstaande dragen we allemaal, club en speelsters, sportief bij om sport, prestatie en sfeer optimaal te verbinden.