header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Mededeling

Corona update - verdere versoepeling maatregelen

Nieuws afbeelding 10-5-2020
Ervaring eerste trainingsweek
De afgelopen week hebben we een heleboel blije, enthousiaste hockeyers het veld op en het veld af zien komen. Prachtig om te zien! Kinderen en jeugdleden t/m 18 jaar kunnen weer trainen, een balletje kunnen slaan en als team sportief bezig zijn. Fijn om al die positieve energie te ervaren!
Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat we ons aan het COVID-19 protocol blijven houden! De 1,5 meter is bij iedereen bekend, maar in de praktijk is dit soms wat lastig vorm te geven. Ook trainers moeten wennen aan de nieuwe maatregelen. Pylonen halen & brengen, ballen rapen, deurklinken desinfecteren... het vraagt echt wel even iets extra's. 
Dit geldt ook voor de gemeente, de politie en andere handhavers. Regelmatig wordt onze club bezocht en gekeken of de gestelde maatregelen ook in de praktijk worden gebracht. Het is voor ons allemaal een nieuw ervaring en vraagt om gewenning.
Maar terugkijkend naar zo'n eerste week ... tot op heden verloopt het helemaal super. Complimenten!

Nog geen groen licht voor senioren hockey!
En afgelopen week was er meer goed nieuws, maar nu voor alle CMHC-leden. Het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus weer verder versoepeld. Na de jeugd t/m 18 jaar, mogen in principe ook alle volwassenen vanaf 11 mei weer het veld op. Ook voor deze doelgroep geldt dat men zich moet houden aan de bekende hygiënemaatregelen van het RIVM zoals het houden van 1,5 meter afstand van elkaar. Wedstrijden blijven vooralsnog niet toegestaan.

Vooralsnog geldt vanaf 11 mei dat:
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen;
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen;
  • Iedereen boven de 18 jaar buiten kan trainen en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (geldt niet voor contactsporten).

Voordat we onze CMHC velden weer kunnen openstellen voor 18+ers moeten we de goedkeuring krijgen van de gemeente Culemborg. Een gewijzigd protocol en nieuw rooster is bij de gemeente ingediend.  De goedkeuring hiervoor is nog NIET ontvangen. Pas als deze binnen is, zal dit naar de betreffende teams worden gecommuniceerd en kunnen onze Dames, Heren, Veterinnen, Veteranen, Trimmers en G-teams weer het veld op. 

Hoe nu verder?
Het versoepelen van (verdere) maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. Blijft het virus onder controle, dan is het de bedoeling dat het volgende - gefaseerd - wordt toegestaan:

Verwacht per 1 juni:
  • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden mogen weer open;
Verwacht per 1 juli:
  • Sanitaire voorzieningen als gemeenschappelijke wc’s en douches mogen weer open. 
Verwacht per 1 september:
  • Het clubgebouw- en kantines mogen weer open.
  • Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek.

Wat bovenstaande verwachtingen precies betekenen voor onze club, de sportaccommodatie, het clubgebouw en baractiviteiten en welke richtlijnen CMHC hierbij moeten hanteren wordt komende tijd duidelijk. Blijf derhalve de berichtgeving via de CMHC website, Facebook en Instagram volgen.

Het bestuur van CMHC
10 mei 2020