header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Mededeling

Coronavirus en hockey - update 30 april

Nieuws afbeelding 30-4-2020

Er ontstaat duidelijkheid over opstart hockeytraining 

Update 30 april, 22:00 uur

De gemeente Culemborg heeft de randvoorwaarden gedeeld waaronder onze (jongste) jeugdleden weer kunnen gaan hockeyen. Een belangrijk element hierbij is dat wij als vereniging, aansluitend op de criteria die door de gemeente en de veiligheidsregio zijn gesteld, een concreet plan 'Verantwoord sporten van kinderen en jongeren tijdens corona' indienen. Dit plan is vanavond door het bestuur besproken en aan de gemeente ter goedkeuring verstuurd. 

De gemeente Culemborg beoordeelt op basis van de noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en het protocol van de gemeente zelf of ons plan daaraan voldoet. Alleen na goedkeuring van de gemeente Culemborg kan er gestart worden met sportactiviteiten. 

Eén van de maatregelen houdt in dat de openings- en sluitingstijden zullen wijzigen en hiermee ook ons trainingschema zal afwijken van het reguliere schema. Zodra de gemeente het plan heeft goedgekeurd, zal verdere communicatie volgen inclusief het aangepaste schema. In de tussentijd worden er ook op ons sportterrein diverse maatregelen getroffen om de veiligheid rond en op het veld te borgen. Denk hierbij aan afzettingen, aanwijzingen en het gebruik van materialen.

Het bestuur van CMHC