header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Mededeling

Coronavirus en hockey - update 28 april

Nieuws afbeelding 28-4-2020

Nog geen duidelijkheid over daadwerkelijke opstart hockeytraining 

Update 28 april, 20:30 uur

Op moment van schrijven is er nog geen informatie van de gemeente ontvangen omtrent verruiming van de maatregelen Sport. Zoals eerder met de leden is gedeeld is CMHC afhankelijk van een besluit van de gemeente. Met dit besluit, dat o.a. een aanpassing van de noodverordening vraagt, wordt het volgende met de sportverenigingen gedeeld: 

  • Protocol met Covid-19 richtlijnen en maatregelen
  • Informatie over openings- en sluitingstijden van de sportterreinen

Zodra de informatie vanuit de gemeente binnen is, zal het bestuur zijn uiterste best doen om e.e.a. in praktische zin te implementeren. Dit vraagt helaas tijd. De verwachting is momenteel dan ook dat er deze week nog niet op onze velden getraind kan worden. 


Gezocht: Toezichthouders CMHC !

Om het sporten mogelijk te maken, is toezicht op nakoming van de Covid-19 maatregelen noodzakelijk. Geen toezicht, geen sport! 

De eerdere oproep aan ouders om je als vrijwilliger aan te melden, heeft niet geresulteerd in aanmeldingen. Mede ingegeven door geldende voorschriften, heeft het bestuur daarom gekozen voor een andere insteek. Deze luidt: 

 

  • Ieder team zorgt voor zijn eigen Toezichthouder(s) 
  • De Toezichthouder is volwassen (ouder/verzorger)
  • Geen Toezichthouder, geen training !
  • Per team kunnen er meerdere Toezichthouders zijn (toerbeurt). Er kan echter slechts één Toezichthouder aanwezig tijdens een training van het team.
  • De Toezichthouder(s) van het team is(zijn) bij het bestuur bekend.

Coaches / teammanagers zullen voor verdere inventarisatie worden gevraagd. Wil je dit niet afwachten en je alvast aanmelden? Stuur dan een mailtje naar [email protected] !