header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Mededeling

Coronavirus en hockey - update 24 april

Nieuws afbeelding 24-4-2020

Nog geen duidelijkheid over daadwerkelijke opstart hockeytraining 

 

In deze tijden van crisis, beperkingen en wellicht persoonlijk leed, was er afgelopen dinsdag in de persconferentie van onze minister president Mark Rutte eindelijk ook eens goed nieuws! Onder bepaalde condities mogen buitensportverenigingen weer open! En dat is goed nieuws!!

Het betekent concreet dat onze jeugd tot en met 18 jaar onder voorwaarden weer kan gaan trainen. Een aantal CMHC-teams stonden te trappelen om vanaf 29 april weer te beginnen. Als bestuur buigen wij ons momenteel over de voorwaarden waaronder deze herstart zou kunnen plaatsvinden. En daarvoor zij twee partijen zeer belangrijk: de gemeente als eigenaar van de velden en de KNHB, onze bond.

Helaas zijn beide partijen nog niet zover dat we kunnen gaan beginnen. De gemeente, de eigenaar van onze velden, heeft per mail laten weten dat zij "zorgvuldig wil handelen, dat zij dan ook geen ondoordachte of snelle toezeggingen gaan doen.". En verderop staat te lezen: "Daar waar nog onduidelijkheden zijn maken we pas op de plaats. Op dit moment zijn wij bezig om voorbereidingen te treffen om een verantwoorde opening van de buitensportaccommodaties mogelijk te maken. Denk aan het aanbrengen van routes, waarschuwingsborden, inrichting van Kiss-and-Ride zones e.d. Pas als alles gereed is kunnen de buitensportaccommodaties gedeeltelijk open. Die beslissing neemt uiteindelijk het crisisteam van de gemeente Culemborg.

Dit besluit is nog niet genomen. Dat betekent dat wij de velden nog NIET kunnen betreden en onze training hervatten!

Daarnaast moet er ook nog groen licht komen van de KNHB. Onze hockeybond is bezig met het opzetten van een protocol "waarmee hockeyen op de verenigingen, aansluitend op de maatregelen en de fasering van de overheid, voor specifieke groepen weer rustig opgebouwd kan worden. Daarnaast ontwikkelt de KNHB diverse basisformats waarmee verschillende doelgroepen – binnen de ruimte die het protocol en de overheidsfasering biedt – weer aan de slag kunnen. Deze hockeyformats deelt de KNHB vanzelfsprekend zo snel mogelijk met de verenigingen maar kunnen pas verspreid worden na goedkeuring van het algemeen geldende sportprotocol en de goedkeuring van het hockeyprotocol in het bijzonder. Hierover informeren we de verenigingen zodra dit zover is." Aldus de website van de KNHB.

Vandaag, in de late middag, is het hockeyspecifieke protocol door de KNHB gepubliceerd. Als bestuur zijn wij nog niet in de gelegenheid geweest om dit door te vertalen naar onze vereniging. Daarnaast zijn wij nog in afwachting van zogenaamde basisformats waarmee wij in staat worden gesteld de verschillende leeftijdscategorieën training te geven.

Het bestuur van CMHC heeft derhalve besloten dat hockeyen vanaf 29 april vooralsnog nog NIET mogelijk is. Ondertussen is het bestuur van CMHC wel bezig om op basis van huidige kennis en inzichten voorbereidingen te treffen. Daarmee hopen we dat zodra de gemeente het ‘groene licht’ geeft en er meer informatie via de KNHB beschikbaar komt, wij ook snel van start kunnen.

Oproep voor toezichthouders

Bij deze doet het bestuur ook een oproep. Om het sporten mogelijk te maken, zullen er strikte maatregelen gevolgd moeten worden. Dit vraagt om toezicht, hetgeen ook door de gemeente en KNHB worden verlangd. 

Toezicht zal er steeds in groepje van twee tot drie volwassenen moeten plaatsvinden. Zonder toezichthouders kan er niet gesport worden!  Als bestuur zijn wij dan ook naarstig op zoek naar ouders/leden die graag gedurende één of enkele trainingen als toezichthouder actief willen zijn. Bij deze dus de dringende oproep... meld je aan en stuur een mailtje naar [email protected]

We vragen om jullie steun en begrip!

Het bestuur van CMHC