header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Organisatie

De organisatiestructuur van CMHC

Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen CMHC. De ALV wordt vertegenwoordigd door alle leden. Welke leden dit zijn en hoe het stemrecht is geregeld, staat omschreven in het Huishoudelijk Reglement

Op een ALV wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken. Dit beleid wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur vormgegeven en uitgevoerd.

Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere tijdens de jaarvergadering door middel van:

 • een algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging CMHC gedaan)
 • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)
 • een sportief jaarverslag.

Naast het beleid kunnen op de ALV nog diverse andere punten besproken worden:

 • benoemen van nieuwe bestuursleden
 • verlenen decharge van bestuursleden
 • wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies
 • het installeren en beëindigen van commissies
 • het behandelen van moties
 • investeringsbeslissingen
 • wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR). Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR
 • wijzigingen van de statuten

Per seizoen worden ten minste twee ALV’s georganiseerd:

 • rond de start van het nieuwe seizoen (de zogenaamde jaarvergadering)
 • halverwege het seizoen


Het Bestuur en Commissies van CMHC

Wij stellen het gebruik van onderstaande e-mailadressen t.b.v. commerciële doeleinden niet op prijs.

Bestuur
Roger van Asselt Voorzitter
Joost Boogaard Secretaris
Jeroen Anbeek Penningmeester
Matthijs Stevens Voorzitter TC
Matthijs Anema Accommodatie en Materiaal
Sanne ter Burg Evenementen en sponsoring
Monique Nijenhof PR & Communicatie
Kascommissie
Wil Schoor-van Horssen Commissielid
Jorg Arends Commissielid
Hajo Prins Commissielid
Voorzitter
Roger van Asselt Voorzitter
Tuchtcommissie
Jorg Arends Voorzitter
Viola Kimmel Commissielid
Walter Oomen Commissielid
Vertrouwenspersoon
Lenka Luhulima Vertrouwenspersoon
Tijmen Wehlburg Vertrouwenspersoon
Secretaris
Joost Boogaard Secretaris
Commissie Veiligheid
Lenka Luhulima Commissielid
Fransje van Straten Commissielid
Tijmen Wehlburg Commissielid
Ledenadministratie
Sandra Coenmans Ledenadministratie
Maren Oude Essink Ledenadministratie
Nieuwe Leden commissie
Jolanda Hovens Commissielid
Sandra Coenmans Commissielid
Lonneke van Ewijk Commissielid
Annette van Asselt Commissielid
Wil Schoor-van Horssen Commissielid
Penningmeester
Jeroen Anbeek Penningmeester
Technische Commissie
Matthijs Stevens Voorzitter TC
Coördinatie Jeugd - Jongens (A-D)
Wynand Häcker Commissielid
Igor Tak Commissielid
Coördinatie Jeugd - Meisjes (A-D)
Arthur Kool Commissielid
Wim van Knotsenburg Commissielid
Coördinatie Jongste Jeugd - Jongens
Alieke van Zandwijk Commissielid
Michaëla Wielinga Commissielid
Joris de Bruijne Commissielid
Coördinatie Jongste Jeugd - Meisjes
Joris de Bruijne Commissielid
Michaëla Wielinga Commissielid
Alieke van Zandwijk Commissielid
Coördinatie Keepers
Albert Hepkema Commissielid
Coördinatie Senioren - Vet, H, D, Trim en G-hockey
Eva Bolhuis Commissielid
Edgar Vermeulen Commissielid
Coördinatie Trainingen
Igor Tak Commissielid
Eva Bolhuis Commissielid
Joris de Bruijne Commissielid
Wim van Knotsenburg Commissielid
Scheidsrechtercommissie
Ronald Wielinga Commissielid
Wedstrijdsecretariaat
Ronald Wielinga Wedstrijdsecretaris - Jongste Jeugd
Ronald Wielinga Wedstrijdsecretaris - Jeugd
Marijn Jenné Wedstrijdsecretaris - Senioren
Zaalcommissie
Walter Oomen Commissielid
Wouter van Kessel Commissielid
Accommodatie en Materiaal
Matthijs Anema Accommodatie en Materiaal
Accommodatie commissie
- vacature - Commissielid
- vacature - Commissielid
- vacature - Commissielid
- vacature - Commissielid
Materiaalcommissie
Albert Hepkema Commissielid
Stefan van Zetten Commissielid
Evenementen en Sponsoring
Sanne ter Burg Evenementen en sponsoring
Barcommissie
Jolanda Hovens Barcoördinator
Mireille Peek Barcoördinator
Lonneke van Ewijk Barplanner
- vacature - Barcoördinator
Sponsorcommissie
Erik van der Wijst Commissielid
PR & Communicatie
Monique Nijenhof PR & Communicatie
Communicatie
Sophie Bramer Commissielid
Roland Martens Commissielid