header foto header foto header foto header foto header foto
 

Organisatie

De organisatiestructuur van CMHC ziet er als volgt uit:
Organogram CMHC


Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen CMHC. De ALV wordt vertegenwoordigd door alle leden. Welke type leden dit zijn en hoe het stemrecht is geregeld, staat omschreven in het Huishoudelijk Reglement
Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken. Dit beleid wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur vormgegeven en uitgevoerd. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere tijdens de jaarvergadering door middel van:
 • een algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging CMHC gedaan),
 • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven), en 
 • een sportief jaarverslag.

Naast het beleid kunnen op de ALV nog diverse andere punten besproken worden:
 • benoemen van nieuwe bestuursleden
 • verlenen decharge van bestuursleden
 • wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies
 • het installeren en beëindigen van commissies
 • het behandelen van moties
 • investeringsbeslissingen
 • wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR). Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR
 • wijzigingen van de statuten

Per seizoen worden ten minste twee ALV’s georganiseerd:
 • rond de start van het nieuwe seizoen (de zogenaamde jaarvergadering)
 • halverwege het seizoen

Bestuur en commissies van CMHC zijn als volgt samengesteld:

Let op: het gebruik van onderstaande e-mailadressen voor commerciële doeleinden wordt NIET op prijs gesteld! 

Bestuur
Roeland Geertzen Voorzitter
Sandra Coenmans Secretaris
Jeroen Anbeek Penningmeester
Ralf Duinmeijer Voorzitter TC
JanWillem Boland Interne Zaken
Sanne ter Burg Externe Zaken
Voorzitter
Roeland Geertzen Voorzitter
Tuchtcommissie
Jorg Arends Voorzitter
Viola Kimmel Commissielid
Matthijs Stevens Commissielid
Vertrouwenspersoon
Henrike Treffers Vertrouwenspersoon
Secretaris
Sandra Coenmans Secretaris
Communicatie
Yvonne Copier Communicatiedeskundige
Penningmeester
Jeroen Anbeek Penningmeester
Kascommissie
Martijn Stierum Commissielid
Matthijs Stevens Commissielid
Wil Schoor-van Horssen Commissielid
Technische Commissie
Ralf Duinmeijer Voorzitter TC
Coördinatie Jeugd - Jongens
Erik van der Wijst Commissielid
Coördinatie Jongste Jeugd - Jongens
Erik van der Wijst Commissielid
Coördinatie Jongste Jeugd - Meisjes
Michaëla Wielinga Commissielid
Alieke van Zandwijk Commissielid
Coördinatie Senioren & G-hockey
Edgar Vermeulen Commissielid
Marion Broekhuizen-Klijnhout Commissielid
Scheidsrechtercommissie
Ronald Wielinga Commissielid
Manon Verhoeven Commissielid
Wedstrijdsecretariaat
Annette van Asselt Wedstrijdsecretaris - Jongste Jeugd
Annette van Asselt Wedstrijdsecretaris - Jeugd
Marijn Jenné Wedstrijdsecretaris - Senioren
Zaalcommissie
Marielle Eijkman Voorzitter
Martin Passon Commissielid
Mark Osseweijer Commissielid
Dorien Meijer Commissielid
Natalie Rohlof Commissielid
Interne Zaken
JanWillem Boland Interne Zaken
Barcommissie
Roger van Asselt Barplanner
Jolanda Hovens Barcoördinator
Maaike Geertzen Barcoördinator
Mireille Maas Barcoördinator
Commissie Veiligheid
Elles Muller Commissielid
Fransje van Straten Commissielid
Henrike Treffers Commissielid
Materiaalcommissie
Albert Hepkema Commissielid
Stefan van Zetten Commissielid
John Spithoven Commissielid
Jordi Steenbeek Commissielid
Externe Zaken
Sanne ter Burg Externe Zaken