header foto header foto header foto header foto header foto
 

Organisatie

De organisatiestructuur van CMHC ziet er als volgt uit:
Organogram CMHC


Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen CMHC. De ALV wordt vertegenwoordigd door alle leden. Welke type leden dit zijn en hoe het stemrecht is geregeld, staat omschreven in het Huishoudelijk Reglement
Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken. Dit beleid wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur vormgegeven en uitgevoerd. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere tijdens de jaarvergadering door middel van:
 • een algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging CMHC gedaan),
 • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven), en 
 • een sportief jaarverslag.

Naast het beleid kunnen op de ALV nog diverse andere punten besproken worden:
 • benoemen van nieuwe bestuursleden
 • verlenen decharge van bestuursleden
 • wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies
 • het installeren en beëindigen van commissies
 • het behandelen van moties
 • investeringsbeslissingen
 • wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR). Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR
 • wijzigingen van de statuten

Per seizoen worden ten minste twee ALV’s georganiseerd:
 • rond de start van het nieuwe seizoen (de zogenaamde jaarvergadering)
 • halverwege het seizoen

Bestuur en commissies van CMHC zijn als volgt samengesteld:

Let op: het gebruik van onderstaande e-mailadressen voor commerciële doeleinden wordt NIET op prijs gesteld! 

Bestuur
Roeland Geertzen Voorzitter
Sandra Coenmans Secretaris
Jeroen Anbeek Penningmeester
Erik van der Wijst Voorzitter TC
JanWillem Boland Interne Zaken
Sanne ter Burg Externe Zaken
Voorzitter
Roeland Geertzen Voorzitter
Tuchtcommissie
Jorg Arends Voorzitter
Viola Kimmel Commissielid
Matthijs Stevens Commissielid
Vertrouwenspersoon
Lenka Luhulima Vertrouwenspersoon
Tijmen Wehlburg Vertrouwenspersoon
Secretaris
Sandra Coenmans Secretaris
Communicatie
Yvonne Copier Communicatiedeskundige
Penningmeester
Jeroen Anbeek Penningmeester
Kascommissie
Hajo Prins Commissielid
Matthijs Stevens Commissielid
Wil Schoor-van Horssen Commissielid
Technische Commissie
Erik van der Wijst Voorzitter TC
Coördinatie Jeugd - Jongens (A-D)
Igor Tak Commissielid
Wynand Häcker Commissielid
Coördinatie Jeugd - Meisjes (A-D)
Arthur Kool Commissielid
Wim van Knotsenburg Commissielid
Coördinatie Jongste Jeugd - Jongens
Joris de Bruijne Commissielid
Michaëla Wielinga Commissielid
Alieke van Zandwijk Commissielid
Coördinatie Jongste Jeugd - Meisjes
Michaëla Wielinga Commissielid
Alieke van Zandwijk Commissielid
Joris de Bruijne Commissielid
Coördinatie Keepers
Albert Hepkema Commissielid
Coördinatie Senioren - Vet, H, D, Trim en G-hockey
Eva Bolhuis Commissielid
Edgar Vermeulen Commissielid
Coördinatie Trainingen
Igor Tak Commissielid
Eva Bolhuis Commissielid
Joris de Bruijne Commissielid
Wim van Knotsenburg Commissielid
Scheidsrechtercommissie
Ronald Wielinga Commissielid
Manon Verhoeven Commissielid
Wedstrijdsecretariaat
Annette van Asselt Wedstrijdsecretaris - Jongste Jeugd
Annette van Asselt Wedstrijdsecretaris - Jeugd
Marijn Jenné Wedstrijdsecretaris - Senioren
Zaalcommissie
Marielle Eijkman Voorzitter
Martin Passon Commissielid
Mark Osseweijer Commissielid
Dorien Meijer Commissielid
Natalie Rohlof Commissielid
Interne Zaken
JanWillem Boland Interne Zaken
Barcommissie
Roger van Asselt Barplanner
Jolanda Hovens Barcoördinator
Maaike Geertzen Barcoördinator
Mireille Maas Barcoördinator
Commissie Veiligheid
Fransje van Straten Commissielid
Lenka Luhulima Commissielid
Tijmen Wehlburg Commissielid
Materiaalcommissie
Albert Hepkema Commissielid
Stefan van Zetten Commissielid
Externe Zaken
Sanne ter Burg Externe Zaken
Sponsorcommissie
Erik van der Wijst Commissielid