header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Historie

Oprichting CMHC in 1960
Eindelijk een hockey-club’ kopte de krant in 1960. Op 8 oktober 1960 werd namelijk de Culemborgse Mixed Hockeyclub (CMHC) opgericht door de heren F. (Frans) van Slooten, tevens eerste voorzitter, E. (Bob) Jansen, de eerste secretaris en penningmeester van de nieuwe vereniging en H. (Henk) Koopmans. Mej. W. v.d. Valk nam namens de jeugd zitting in het bestuur en de heer T. van Zanten werd de eerste materieelcommissaris. De contributie bedroeg fl. 15,= per jaar!

De oprichtingsvergadering vond plaats op de christelijke school ‘In ’t Veld’, nabij de Bradaal en werd bijgewoond door wel 20 geïnteresseerde Culemborgers. Besloten werd voorlopig op de woensdag- en zaterdagmiddag op het sportterrein van de Bradaal te oefenen en te spelen.

In het eerste jaar kon men al een beroep doen op ca. 40 leden. Het veld aan de Bradaal werd al snel dusdanig vaak bespeeld, dat werd uitgekeken naar een ander veld. Dat ‘nieuwe’ veld vond de club aan de A. v. Lalainglaan (bij de Rijk van Gaasbeekschool), waar zij wedstrijden zou gaan spelen op de zaterdagmiddag. Het gras werd hiervoor geschikt gemaakt: leden namen hun eigen grasmaaiers mee om het gras kort te wieken. Eind 1960 was het veld geschikt voor wedstrijden. Een selectie van de club speelde de eerste wedstrijd op 10 december 1960 tegen SCHC. Deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 1-1. Later dat jaar speelde CMHC wedstrijden tegen Voordaan, wederom SCHC en Tiel. In de winter van 1961-1962 hadden de leerlingen van de Van Gaasbeekschool de velden dusdanig veel bespeeld en daarmee beschadigd dat de gemeente CMHC verbood er op te spelen. Dit bleek al snel aanleiding te zijn dat de club vroegtijdig haar activiteiten moest stoppen. In het seizoen ‘62-‘63 werden de laatste wedstrijden gespeeld met o.a. een stedenontmoeting tegen Tiel. De Culemborgers wonnen deze met 3-2, maar feitelijk bestond de club niet meer.

Heroprichting 1972
Op 25 oktober 1972 werd een tweede poging ondernomen om hockey als sport binnen de gemeente Culemborg te introduceren. Daartoe kwamen wel 27 in deze nobele sport geïnteresseerden bijeen in de Bestuurskamer van de sporthal. Onder hen ook  de oprichters van 1960, de heren Van Slooten en Jansen. Zij noemden tijdens deze bijeenkomst enkele feiten uit de korte historie van de club, maar zagen uiteindelijk af van een plekje in het nieuwe bestuur. Besloten werd dat het eerste bestuur zou bestaan uit de heren Ruud Veen, voorzitter, Henk Kramer Freher, Kees Dresselhuys, Herman Sijbrant en Ada Veen.

Op de eerste ledenvergadering gehouden op 20 december van datzelfde jaar werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de nieuwe vereniging vastgesteld en daarmee was CMHC een feit. De eerste voorzitter, de heer Ruud Veen, kon de aanwezigen vertellen dat CMHC was ingedeeld bij het district Utrecht / ’t Gooi. De contributie zou voor senioren fl. 70,= bedragen en voor junioren fl. 35,=. Ook werden de clubkleuren en daarmee de kleuren van het speeltenue bepaald: een rode blouse cq t-shirt, een witte rok cq broek en de kousen waren rood met witte boord (het verhaal deed de ronde dat de oorspronkelijk kleuren oranje, wit, oranje waren, maar dat op voorspraak van de Ajax-minded bestuursleden de kleuren rood, wit, rood gekozen werden).

De jeugd werd getraind door mej. Van Slooten, voor de senioren werd nog naar een oplossing gezocht. Een advies aan de sportstichting in oprichting was om de nieuwe club een veld en eventueel de reststrook aan de vereniging te verhuren. De notulen van de vergadering vertellen ons niet waar dat veld binnen de gemeente gelegen was. Een vijftal leden besloot zich in te schrijven voor een scheidsrechterscursus en een eigen clubblad werd in het leven geroepen, op voorspraak van Wil Hoogendijk voorzien van de naam t Bolle Kantje.

Deze keer bleek de vereniging wel levensvatbaar te zijn: al eind 1973 werd het 100ste lid ingeschreven. De hockeyvereniging begon met twee seniorenelftallen en 4 jeugdelftallen op een voetbalveld, dat gedeeld werd met Culemborg ’67 en de Rugbyvereniging. Later werd verhuisd naar sportpark Terweyde waar men een veld deelde met de Garuda Maluku.

De eerste wedstrijd was op 9 september 1973. Het damesteam van CMHC verloor met 0-10 van de dames van Maarn, en het verhaal gaat dat de dames na afloop een glas sherry met elkaar dronken. Op dezelfde dag wonnen Heren 1 hun eerste thuiswedstrijd tegen Weesp met 6-0. En twee weken later startte de jeugdcompetitie. Jongens B/C deden het niet onverdienstelijk: ze wonnen met 3-2 hun eerste wedstrijd in Zeist en de jongens in de D-leeftijd wonnen thuis met 5-0 van Rosmalen. En hiermee stond CMHC op de kaart!

In deze beginjaren behaalde het eerste herenteam, ondanks het gebrek aan zin om te trainen, uitstekende resultaten. Een van de lijfspreuken was toentertijd: 

  Waer wert oprechtertrouw
  Dan tusschen stick en racket
  Ter Waerelt oit gevonden?
  
  En het antwoord luidde dan:
  In Kuilenburg natuurlijk!

De Driemaster 1980
Aan het eind van het verenigingsjaar 1976-1977 had men 150 leden, verdeeld over 2 dames-, 3 heren- en 8 jeugdteams. En in 1980 al 250 leden. Men was toe aan een eigen clubhuis en eigen velden. Plannen werden voorbereid en een architect in de arm genomen om een eigen home te stichten. Al snel werd een definitief ontwerp goedgekeurd en op 1 februari 1980 werd de eerste paal geslagen van een eigen clubhuis op het sportpark Terweijde, ontworpen door architect Jan. M. Juffer. In oktober 1980 is samen met de korfbalvereniging S.G.V. en tennisvereniging Terweijde het clubhuis ‘De Driemaster’ betrokken. Dit clubhuis lag hoger dan de omringende velden, zodat ‘de hockeybal niet in het gebouw kon rollen’.

Bij de opening van 'De Driemaster' werd door de drie voorzitters haring uit een pot en wittebrood gegeten, aangeboden door sport-wethouder Fred de Rek. Drie verenigingen in een clubhuis, dat vroeg om goede afspraken. De lasten werden zoveel mogelijk naar evenredigheid verdeeld. In de zomermaanden exploiteerde de tennisvereniging het gebouw; de korfbalvereniging en CMHC deden dit gedurende de rest van het jaar. Bij de opening schonk wethouder De Rek namens het gemeentebestuur aan de Driemaster een fraaie klok.
Overigens heeft de tennisvereniging ‘De Driemaster’ in 1985 al verlaten om een eigen clubhuis te betrekken. En zo ook de korfbalvereniging, die begin 2012 een eigen clubhuis stichtte elders op het sportpark Terweijde.

In deze vroege jaren werd al een Paas Mixed Toernooi georganiseerd en bestond  een jeugdtoernooi op Koninginnedag. De contributie bedroeg voor senioren fl. 188,90 en voor mini’s fl. 137,35. En niet alle ouders waren in staat hun kroost naar uitwedstrijden te rijden. Een heus fonds werd in het leven geroepen om rijdende ouders voor hun taak te vergoeden. Het lag voor de hand dat niet alle leden zich konden vinden in deze vervoersheffing.

Lustra en eigen clublied 1977-1982
In 1977 werd het eerste lustrum, gevierd in de sporthal Interwey, opgesierd door een cabaret van Dames 1 getiteld ‘Pieternel en Thomas Vaer’, bekend uit de Gijsbrecht van Amstel van Joost van den Vondel. De muziek tijdens het feest werd verzorgd door ‘Take Five’. Tevens werd een eerste clubvlag gehesen. Tot slot werd een tweetal leden van CMHC tot lid van Verdienste benoemd: de heren D. Sangster en een van de twee oprichters van de club de heer F. van Slooten sr.

Het tweede lustrum werd in 1982 gevierd met wedstrijden, een heus spuithindernissen parcours voor de jeugd uitgezet door de brandweer en een lustrumfeest met jazz- en dixielandband ‘Ten Town Toeters’.  De commissie die dit alles had bedacht bestond uit de leden Paul Bitter, Eric Gerritse en Marjon de Bruin. En tenslotte componeerde Anthonie Zielhorst voor dit tweede lustrum in 1982 een  heus clublied. De tekst van dit lied ging als volgt:

    Druk de bal achter de legguards, push de strafbal in de hoek
    Denk toch aan het bolle kantje, masker, tok en stick zijn zoek

    Refrein:
    CMHC, CMHC, rood en wit uw kleurmelee;
    CMHC, CMHC, kameraadschap en fair play

    Cirkel, lange, korte corner, hockey geeft aan elk wat wils
    Ben je moe van slaan en hollen: in de Driemaster staat pils.

    Refrein:
    CMHC, CMHC, rood en wit uw kleurmelee;
    CMHC, CMHC, kameraadschap en fair play.

In dit lustrumjaar 1982 waren er al 300 spelende leden. Een ander feit was dat Herman Sijbrant na 12 ½ jaar bestuurslidmaatschap opstapte. Niet alleen als bestuurslid was hij zeer verdienstelijk geweest, ook had hij een grote inbreng gehad bij de realisering van het nieuwe clubhuis. Terecht werd hij vereerd met het erelidmaatschap van CMHC. Zijn vrouw Fie, ook jarenlang betrokken op de club als bestuurslid, kreeg een groot bos bloemen overhandigd. Zij had haar man menig avond, zelfs tot soms diep in de nacht moeten missen, zo toegewijd was Herman aan CMHC.

Uitbreiding van leden vraagt om betere accommodatie 1989-2003
In de jaren daarna groeide het aantal leden snel. In 1984 waren er al 327 leden, 194 jeugdleden en 133 senioren.

In 1989 is een verlicht kunstgrasveld aangelegd waardoor de veldaccommodatie van de CMHC voldeed aan de toenmalige eisen voor optimaal hockey. De vereniging gebruikte vanaf toen een kunstgrasveld en twee grasvelden. 

Drie jaar later vierde CMHC haar 4e lustrum. Burgemeester Bloemendaal werd na verwelkomd te zijn door een erehaag van jeugdspelers, tezamen met het jeugdlid Sara verblijd met een rondrit in een badjak, een echte Indische driewieler. Als jubileumcadeau schonk zij de club 6 hockeyballen. Het feest overdag bestond uit een spellencircuit voor de jeugd en een heuse wedstrijd van bestuursleden tegen een team van gemeenteambtenaren onder leiding van wethouder Jan Koedam. De gemeente won de strijd met 2-0 onder andere door een strafbal van gemeenteraadslid Carel Romijn. Ook een wedstrijd van oud H1 tegen oud J1 stond op het programma. ’s Avonds was nog een borreluur en met een groots feest in de Driemaster werd het lustrum afgesloten.

In 1997 is naast de hockeyclub het clubgebouw van de Kynologen Club Culemborg verschenen en zij maakten sindsdien gebruik van een van de grasvelden. Nog steeds kende CMHC zo’n 300 leden. In de zomer van 2003 werd de hockeyaccommodatie volledig vernieuwd en werden er twee nieuwe kunstgrasvelden door de gemeente Culemborg aangelegd.  De vereniging groeide vanaf dat jaar explosief en kende al snel zo’n 500 leden.

7e Lustrum en einde van Bolle Kantje
Het 7e lustrum werd gevierd in 2007 met een ballonnenwedstrijd en een spelletjescircuit voor de F-jes tot en met D8 teams. Voor de oudere jeugd stonden wedstrijden op het programma. De dag werd afgesloten met een borrel en een feestavond. Met name voor deze feestavond heeft de club alles uit de kast moeten halen om bij de gemeente een vergunning los te krijgen. Al jaren kende CMHC een traditioneel familietoernooi, later vernoemd naar oud-erelid Johan Froeling, een jeugdtoernooi, een A-toernooi en een B-toernooi. Met dit laatste toernooi verkreeg CMHC meer dan plaatselijke bekendheid, niet alleen vanwege het feit dat er meer dan 600 deelnemers uit het gehele land afreisden, maar vooral omdat dit feest veelal leidde tot klachten van omwonenden. ‘Geluidsoverlast’ en ‘Jongeren in beschonken toestand’ werd veelal als reden opgetekend. 

In 2005 verscheen op 5 september het laatste Bolle Kantje, waarin wekelijks het wedstrijdschema was opgenomen, de verslagen van de verspeelde wedstrijden, de adressen van de komende tegenstanders van CMHC, agenda’s van ALV en niet te vergeten uitnodigingen van feesten en andere partijen. Sindsdien werd dit allemaal digitaal gepubliceerd op de website van de club, opgezet door Sander van der Heijden, ex-jeugdlid en toendertijd studerend in Groningen.

Menig lid zal toen een traantje gelaten hebben. Bolle Kantje verscheen immers elke week en bevatte relevante informatie. De redactie zal minder rouwig zijn geweest, immers voor hen was het elke week weer een opgave om het blad op tijd af te leveren en op alle adressen in Culemborg en ver daarbuiten op de mat te krijgen. 

Naast genoemd familietoernooi met heuse taarten, wedstrijden en borrel werd er sindsdien elk jaar een strafballencompetitie gehouden en werd er meegedaan met de Grote Clubactie. Ook werd deelgenomen aan het jaarlijks hockeytoernooi in Gelderland, welke een aantal jaren volledig werd gedomineerd door de Culemborgse scholen, met name KWC. Dat is niet zo vreemd, aangezien een tweetal gymleraren van deze school, te weten Gerrit van Zeijl en Ab van den Berg in deze jaren verantwoordelijk waren voor de mini’s en maxi’s, respectievelijk de wat oudere jeugd.

Een nieuw clubhuis en CMHC wordt duurzaam 2011-2018
In 2011 werd het nieuwe clubhuis, inclusief kleedkamers, bergruimten, terras en parkeerruimte  gebouwd en aangelegd en kregen we de beschikking over een derde kunstgrasveld, een heus semi-waterveld. Zowel clubhuis als derde veld werden geopend door het jongste lid Linde Ster Riphagen, het oudste lid Leo Bestebreurtje en Roeland Geertzen, wethouder sport van de gemeente Culemborg. Dit in het bijzijn van de heer Johan Wakkie, directeur van de KNHB. 

In 2016 raakte de vereniging in zwaar financieel weer. De inkomsten bleven ver achter op de uitgaven. Er werd tijdens een bijzondere ALV besloten om dit gat te dichten middels een eenmalige bijdrage per lid  van circa € 25. Tevens werd de contributie verhoogd na een uitvoerige benchmark gedaan te hebben. Door toedoen van deze maatregelen was CMHC weer toekomst-proof

In 2017 is de vereniging CMHC voor een groot deel duurzaam geworden. Hierbij is de veldverlichting van velden 2 en 3 én de verlichting in het clubhuis vervangen door LED-verlichting. Daarnaast zijn er meer dan 100 zonnepanelen op het dak van ons clubhuis geplaatst en wekt CMHC een groot deel van haar stroomverbruik zelf op. Om het thema duurzaamheid meer kracht bij te zetten, wordt aan de bezoekers van het clubhuis via een TV-scherm de opgewekte energie op ludieke wijze gepresenteerd. 

Begin 2018 heeft CMHC aanzienlijk geïnvesteerd in de ondersteunende IT. Hiermee beschikken de leden nu over een interactieve CMHC Clubapp en is ook de website van CMHC grondig gemoderniseerd. Vanaf het seizoen 2018-2019 spelen onze leden in een nieuw clubtenue, vanzelfsprekend in de kleuren rood-wit-rood (rood shirt, witte broek/rok, rode sokken). 

Een ander bijzonder feit is de toekenning van een straatnaam naar Fie Sijbrant-Kok. Zij was actief CMHC-er in de beginjaren van de club. Tezamen met haar man Herman heeft zij zich jarenlang ingespannen voor onze club. 

Op dit moment heeft CMHC ruim 600 leden, waarbij vooral de jeugd goed vertegenwoordigd is.